Accéder au contenu principal

راز افسانه جنگ 2500 ساله غرب و 1400 ساله اسلام با مابرنامه سیاوش اوستا اورمزد شید 15 شهرویرماه سال 7756 آریایی میترایی

غربی ها با نام رم و یونان با بزرگ کردن مسیحیت و قتل عام میتراگرایان از دوهزار سال پیش در جنگی نابرابر ضد ایران میلیونها میترا گرا را حتی در اروپا کشته و صدها معبد میترا را یا ویران کردند و یا تبدیل به کلیسا کردند

 https://youtu.be/HHJvJjgIXn8

رهبری معتاد و تریاکی و سرزمینی معتاد به موتد مخدر و بازیهای رایانه که ثدرن و سلحشوری را از مردم گرفته است و یک احمد زین الدین که پیدا میشود و در برابر علی علی مطهری می ایستد با اینکه یکی از هواداران سابق روحانی و مطهری است اما با نام اصولگرا او را ترور شخصیت میکنند

و ملتی که سپاسمند خدمات هر چند کوچک مردمش نباشد زیان بزرگی میبیند

حكومت اسلامي با كمك جهان اسلام تازی و غزبی مانده است

نفوذ هزاران ساله تفکر تازی

همه کشورهای ارتجاعی و مارکسیستی کمونیستی عرب ضد ایران سربلند پادشاهی عمل کردند

سعوديها و خليج فارس

ليبي صدام سوريه

چپها و مسلمانان در جناح ضد شاه با پول اعراب

كافي ارشاد

فداييان مجاهدين

پيكار كنفدراسيون

مصر اردن مغرب با شاه الجزاير بي طرق

بازرگان ۲۷۵ روز آزادی برای مردم

ترور سامی فروهر قطب زاده و امیر انتظام

بنی صدر 16 ماه آزادی اندیشه در دوران جنگ

اسفنديار رحیم مشایی با شعار

مكتب ايراني مكتب اسلامي از نخستین روز ضد جمهوری اسلامی عمل کرد

از اول معاون رييس جمهور

مخالفت با حكم حمومتي با عزل اسفنديار

رقص تركيه

بازگشت همه ايرانيان

بلايي كه سر خسين فاطمي در اوردند

دف و قران خواني

شكستن خط قرمز خامنه اي

نامه ها نقد هاي

اتش زدن حكم دادكاه جلو سفارت انگليس

در ریاست میراث ایران دهها کار انقلابی و میهنی در دفاع و پشتیبانی و خوب نگاه داشت آثار باستانی ایران و مخالفتهای شدید با ولب فقیه و اخراج وزرای او از کابینه و بست نشینی هایی که بت خامنه ای را شکست

جوانفكر و دیگر یارانش

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

وكان من بين من أعجبوا بما طرحه سیاوش أوستا من فكر الامراء " ليلى بهلوي " و " عليرضا بهلوي " رحمهما الله وهما نجلي الملك الإيراني الراحل "محمد رضا بهلوي " بحيث كانت الأميرة ليلى بهلوي عندما تسافر إلى أي بلد في العالم كانت تظهر التقويم الاوستائی- الزرتشتي الذي يعود اصله لما قبل سبعة ألاف عام قبل أن تسلم جواز سفرها لختم الدخول أو الخروج في المطار

david ABBASI دافید عباسی
وكان من بين من أعجبوا بما طرحه سیاوش أوستا من فكر الامراء " ليلى بهلوي " و " عليرضا بهلوي " رحمهما الله وهما نجلي الملك الإيراني الراحل "محمد رضا بهلوي " بحيث كانت الأميرة ليلى بهلوي عندما تسافر إلى أي بلد في العالم كانت تظهر التقويم الاوستائی- الزرتشتي الذي يعود اصله لما قبل سبعة ألاف عام قبل أن تسلم جواز سفرها لختم الدخول أو الخروج في المطار. وفي الذكرى الثانية لرحيل الأميرة ليلى بهلوي الذي أقيم في صالة بلدية المنطقة السادسة عشر في باريس إلتقى بوالدتها الملكة " فرح بهلوي ", والملكة طلبت من مستشارها الدكتور " عبدالمجيد مجيدي الذي تولى وزارة الإقتصاد في عهد الملك الراحل محمد رضا بهلوي, لتأسيس مؤسسة تعنى بلبحوث والدراسات التاريخية لتاريخ إيران الذي يبلغ سبعة ألاف سنة حتى تحيي مبادئ الأميرة ليلى بهلوي. كما ان الأمير " علي رضا بهلوي " تأثر منذ أول لقاء جمعه بسياوش أوستا وبفكره العريق وبسبب هذا قام علي رضا بهلوي بالكثير من البحوث العلمية والتاريخية وخطّ ألاف الصفحات عن فكر الزرتشتية, وكان هذا التأثير جلياً بعد …

David Abbasi Trump et troisieme guerre mondiale

La Licra Paris a le plaisir de vous inviter à la 11ème édition du Salon du Livre de l’Antiracisme et de la Diversité
Dimanche 27 mai 2018 de 14h30 à 19 heures Mairie du Vème  21, Place du Panthéon   75005 Paris - Métro : Luxembourg Sous le haut patronage de Madame Florence Berthout, Maire du Vème.Et le soutien de Frédéric Potier, Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT Dans le cadre du 50ème anniversaire de mai 68 « Sous les pavés les livres » Remise des :                                                                ·Prix de la Licra 2018, par Jean-Pierre Allali, Secrétaire général de la Licra Paris ·Prix spécial Patrick Quentin ·Prix mai 68 Table ronde : « Mai 68 – Mai 2018 : quelles leçons retenir de nos combats  contre le racisme et l’antisémitisme ? » Animée par :   Léa Salamé Présentée par :   David-Olivier Kaminski, Président de la Licra Paris Intervenants :   Pascal Bruckner, Alain Geismar,   Serge Klarsfeld, Bernard Ravet. Horaire :   De…

Nous comptons vivement sur votre présence pour ce rendez-vous important de notre action militante. Fidèlement et LICRAment vôtre David-Olivier Kaminski - Président de la Fédération de Paris Dédicaceront leurs ouvrages : David ABBASI, Jean-Pierre ALLALI et Haïm MUSICANT, Joëlle ALLOUCHE BENAYOUN, Karim AMELLAL, Henri ATLAN, François AZAR, Alain BELLAÏCHE

La Licra Paris a le plaisir de vous inviter à la 11ème édition du Salon du Livre de l’Antiracisme et de la Diversité
Dimanche 27 mai 2018 de 14h30 à 19 heures Mairie du Vème  21, Place du Panthéon   75005 Paris - Métro : Luxembourg Sous le haut patronage de Madame Florence Berthout, Maire du Vème.Et le soutien de Frédéric Potier, Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT Dans le cadre du 50ème anniversaire de mai 68 « Sous les pavés les livres » Remise des :                                                                ·Prix de la Licra 2018, par Jean-Pierre Allali, Secrétaire général de la Licra Paris ·Prix spécial Patrick Quentin ·Prix mai 68 Table ronde : « Mai 68 – Mai 2018 : quelles leçons retenir de nos combats  contre le racisme et l’antisémitisme ? » Animée par :   Léa Salamé Présentée par :   David-Olivier Kaminski, Président de la Licra Paris Intervenants :   Pascal Bruckner, Alain Geismar,   Serge Klarsfeld, Bernard Ravet. Horaire :   De…